top of page

De Valkenhorst.


Er zijn meer diplomaten die zich hebben laten verleiden hun herinneringen op te schrijven. Ronald Henry Loudon had een zetje nodig om dat te doen en dat zetje gaf zijn dochter Vanessa. Uiteindelijk is het veel meer geworden dan puur en alleen herinneringen aan de dienst. De Valkenhorst is ook een familiegeschiedenis. Die geschiedenis begint in 1811 als de Schotse marineofficier Alexander Loudon als 22-jarige naar Java vertrekt. Opmerkelijke persoonlijkheden uit de stambomen van beide ouders worden in beeld gebracht. Belangrijke gebeurtenissen, zowel in het privéleven als in de internationale politiek, kleuren het verhaal. Maar centraal staat het ouderlijk huis. De Valkenhorst, daar waar het allemaal begon.....

308 pagina's

Eerste druk; December 2017

Tekst; Ronald Loudon

Beeldresearch; Vanessa Loudon

Vormgeving; Stadsatelier Corneel

Eindredactie; Marijke Hilhorst

Drukker; !mpressed

Oplage; 150 (niet te koop)

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Volg Orange
  • facebook.png
  • twitter.png
  • linkedin.png
RSS Feed
bottom of page