top of page

Coaching

De aanleiding voor een coachtraject is bij iedereen anders. De pijlers van een coachtraject zijn altijd: interactie, zingeving en resultaatgerichtheid.
Individuele Coaching
 

Individuele coaching is gericht op het in kaart brengen van  (on)bewuste patronen die je hebt en die maken dat je in bepaalde situaties niet reageert zoals je zou willen of moeten. Behalve dat dit niet effectief is kun je er ook behoorlijk last van hebben. De coaching is er dan op gericht om deze belemmerende patronen los te kunnen laten. Via bewustwording en oefeningen en het verkennen van je drijfveren, normen, waarden en opvattingen zal dit leiden tot veranderingen in je gedrag die effectief zijn en goed bij je passen. Uitgangspunten bij individuele coaching zijn resultaatgerichtheid, zingeving (als je weet wat je echt belangrijk vindt kun je een bewuste keuze maken voor het veranderen van gedrag) en interactie (alleen in relatie met anderen wordt ontwikkeling zichtbaar).

Organisatie- en teamcoaching

Bij organisatie- en teamcoaching staat de dynamiek tussen organisatie, team en individuele teamleden centraal. Alledrie zijn belangrijk bij het verbeteren van het functioneren van teams. Aan de orde komen altijd de plek van het team binnen de organisatie(visie), de interactie tussen de teamleden, de stijl van leidinggeven en de kwaliteiten en valkuilen van de teamleden. 

Een uitgangspunt bij organisatie- en teamcoaching is dat iedereen in een team een bijdrage levert aan het functioneren van het team; aan het succes, maar ook aan het instandhouden van ongewenste situaties. 


 

bottom of page