top of page

Succes met de maatschap!

Vier essentiële aandachtsgebieden voor hoogopgeleide professionals die met meer gemak en succes leiding willen geven aan hun maatschap. Is uw maatschap een bron van werkplezier, inkomen en voldoening? Of bezorgen organisatieproblemen, zoals een slechte werksfeer, onnodige fouten of weerstand tegen veranderingen u hoofdpijn? Professionals en specialisten zijn goed geschoold in het uitoefenen van hun vak, maar ontberen vaak essentiële kennis en competenties voor het ontwikkelen en leiding geven aan een organisatie in al haar levensfases. Het gevolg is irritatie en conflicten, slechtere communicatie met klanten of cliënten en risico op kwaliteitsproblemen. In dit artikel vier essentiële aandachtsgebieden voor leidinggevende specialisten die helpen om de maatschap te laten floreren en die bepalend zijn voor een prettige en rendabele organisatie. Maatschappen worden opgericht en geleid door hoogopgeleide professionals. Ze beheersen de kneepjes van hun vak. Ze zijn goed op de hoogte van de beste behandelmethodes en theorieën. Ze zijn sterk betrokken bij de uitoefening van hun vak; bezoeken nascholingen en congressen, lezen vakbladen en sparren met collega’s. Maar hoe bekwaam zijn ze in het leiding geven aan hun organisatie? Hoe veel kennis, vaardigheden en competenties hebben ze in huis om hun maatschap zo in te richten en te ontwikkelen dat medewerkers goed samenwerken en iedere dag klaar staan om klanten en cliënten de best mogelijke zorg en ervaring bieden, zelfs in tijden van onzekerheid of veranderingen? In veel maatschappen ontstaan organisatieproblemen, die niet alleen kunnen leiden tot onnodige fouten, maar ook veel tijd, negatieve energie en geld kosten. Herkent u iets van deze veelvoorkomende organisatieproblemen? 1. Slechte communicatie in het ondersteunende team. Als medewerkers het goed met elkaar kunnen vinden gaat het goed, maar zodra dat minder wordt, en medewerkers wat minder goed met elkaar communiceren ontstaan er irritaties, vergissingen en onnodige fouten. Vervelend voor de medewerkers, maar soms zijn de gevolgen zelfs voor klanten of cliënten merkbaar. En dan kunnen de gevolgen groot zijn. Slechte samenwerking in het team is al snel een kostenpost voor de maten. Verlies aan kostbare tijd en geld. Hoe kun je een team zo ontwikkelen dat iedereen dezelfde verwachtingen heeft en het team zelf de moeilijke situaties en problemen die ontstaan kan oplossen en jij als maat niet de deur wordt plat gelopen door medewerkers met irritaties naar anderen? 2. Conflicten tussen de maten. De keuze om toe te treden tot een maatschap wordt vaak op financiële en juridische gronden gemaakt. Maar hoe veel weet je van de werkcultuur en hoe goed ben je op de hoogte van elkaars leiderschapsstijl, drijfveren en ambities? Als je te weinig op een lijn ligt met de andere maten komt dit keihard aan de oppervlakte zodra de maatschap om welke reden dan ook onder druk komt te staan. Het gevolg: conflicten, tijd en energieverlies door discussies, vergaderingen. Of misschien nog wel erger; geen communicatie meer, maar alleen stille eilanden in een ijzige oceaan. Allemaal factoren die leiden tot minder werkplezier. Diversiteit in stijlen kan de maatschap verder brengen, maar hoe overbrug je verschillen en hoe zet je de verschillende kwaliteiten van de maten zo in dat de samenwerking en de maatschap floreert? Met andere woorden; hoe verdeel je het leiderschap in een praktijk? 3. Onvoldoende innovatie. Wie zich realiseert hoe communicatie en verwachtingen van cliënten de afgelopen jaren veranderd zijn, o.m. als gevolg van sociale media en internet kan niet anders dan inzien dat alle organisaties hier op in zullen moeten spelen. Hoe ga je om met de behoefte aan snelle communicatie, met internet, met sociale media? En hoe ga je om met medewerkers van de “oude stempel”, die misschien al 25 jaar loyaal aan de praktijk zijn, maar niet mee kunnen met de snelle ontwikkelingen? 4. verslechterende (markt)positie De snelle veranderingen in de zorg gaan ook aan maatschappen niet voorbij. De zorg moet beter en goedkoper. Hoe positioneer je je in de markt? Ga je specialiseren? Blijf je een brede doelgroep aantrekken en behandelen? Of kies je voor een nichemarkt? Met wie ga je samenwerken? Welke behandelingen biedt je aan? Als je hier niet goed over nadenkt loop je het risico dat de ontwikkelingen je inhalen, en dat je steeds harder moet werken voor minder inkomsten. Het zet inkomen en toekomst op het spel. Herkent u hier iets van in uw eigen situatie?

Veel hoogopgeleide professionals gaan er van uit dat als zij hun vak goed beheersen, het leiden van de maatschap ook niet echt een probleem kan zijn. En dit was lange tijd ook de geldende opvatting in opleidingen van professionals. En toch is dat een misvatting. Zeker in tijden als deze, waarin de hele zorgsector en maatschappij zo in beweging is, is het leiden van het een maatschap een rol die specifieke aandacht nodig heeft. Vijf essentiële aandachtsgebieden voor een professional die succesvol leiding geeft aan een maatschap.

1. Betrouwbare werkprocessen ontwikkelen. De continuïteit van de maatschap draait om het zo foutloos mogelijk, iedere dag uitvoeren van je” corebusiness”. Van het plannen van afspraken, tot het voorbereiden en uitvoeren van behandelingen, en het communiceren met cliënten en klanten. Wie goed leert kijken naar de werkprocessen ontdekt continu verbetermogelijkheden die het werk beter, goedkoper of sneller maken. Bovendien levert dit kennis op die goed gebruikt kan worden bij het aantrekken en inwerken van nieuwe medewerkers. En creëer je een basis voor het voldoen aan kwaliteitsnormen en eisen van derden. 2. Een swingend team samenstellen. Een goede sfeer en goede communicatie in het team lijkt soms vanzelf te ontstaan, maar soms (vaak) is er hiervoor extra aandacht en inspanning nodig. En de leidinggevende is degene die hierin het voortouw moet nemen. Ontdekken hoe je talenten van mensen kunt zien en benutten in combinatie met de juiste man/vrouw op de juiste plek. Zien wat de kwaliteit van de onderlinge communicatie is en hier in interveniëren als het nodig is. Weten hoe je van een groep mensen die als ‘los zand’ bij elkaar zijn een swingend team kunt maken dat zelf verantwoordelijkheid neemt en elkaar stimuleert en scherp houdt. Organisaties met een goed team presteren beter, trekken de beste mensen aan, en onderscheiden zich door grote klanttevredenheid. Coachend leiderschap is een competentie die professionals die leiding geven in een maatschap in hun rugzak zouden moeten hebben. 3. Ondernemerschap Slimme maten investeren in strategisch en ondernemend leiderschap. Hoe positioneer je je maatschap in de markt? Met wie ga je samenwerken? Kies je voor een nichemarkt? Welke verrichtingen bied je aan, welke niet? Welke aantrekkelijke belofte maak je aan klanten en cliënten en hoe kan je je diensten zo vormgeven dat het bij jou past klanten en dat cliënten optimaal vertrouwen hebben? Maar ook dat je maatschap een toekomstvast verdienmodel heeft. Slimme en ondernemende maten maken bewuste keuzes in hun positionering. 4. Persoonlijk leiderschap Een belangrijk aspect van succesvol leiderschap is persoonlijke ontwikkeling. Het onderzoeken van je eigen drijfveren, kwaliteiten, valkuilen en ontwikkelpunten en hier bewust mee omgaan. Waar krijg je energie van? Wat is belangrijk voor je in werk? En hoe gericht ben je bezig om deze doelen ook te realiseren? Daarnaast is het ook belangrijk om zicht te hebben op je eigen stijl van leidinggeven en gericht te oefenen met andere stijlen die misschien ook bij je passen. Inzicht in de stijlen van de andere maten in de praktijk kan leiden tot meer begrip in de samenwerking. Dit stelt je in staat om optimaal het leiderschap te verdelen, met optimaal rendement. Tijd voor reflectie, voor feedback en voor het werken aan zinvolle ontwikkeldoelen zorgt er voor dat je zelf in je kracht komt staan, waardoor je anderen ook gaat inspireren om datzelfde te doen.. Samenvattend:

Leiding geven aan een maatschap is niet iets wat je ‘er zo maar even bijdoet’. Het vraagt kennis, vaardigheden en inzet. Zo lang het goed loopt lijkt het vanzelfsprekend, maar zonder gerichte actie kom je snel in de problemen. Door te investeren in jezelf kun je problemen voor blijven, of makkelijker oplossen. Het resultaat is: Je krijgt meer handvatten voor het oplossen of voorkomen van organisatieproblemen. Het bevordert de werksfeer en de productiviteit. Het geeft je een basis van waaruit je je vak optimaal kunt uitoefenen en waarmee je kunt zien hoe je op ontwikkelingen en veranderingen kunt inspelen. En last but not least het geeft je trots en zelfvertrouwen. © Marjan Hoogendijk (www.kwaliteit.com) en Gea ter Heege (www.orangeconsult.com) 2014

Beide auteurs zijn professioneel organisatiecoach met een eigen bureau. Ze bieden individueel en gezamenlijk coaching en opleiding aan voor maatschappen en organisaties in de professionele dienstverlening.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Volg Orange
  • facebook.png
  • twitter.png
  • linkedin.png
RSS Feed
bottom of page